Община Стара Загора

Кандидат кмет

Тихомир Гочев Тенев

Тихомир Тенев e координатор на ПП „Има такъв народ“ в Стара Загора. Бил е народен представител от ИТН, както и заместник-председател на комисията по енергетика в парламента.

Кандидати за общински съветници

 1. Тихомир Гочев Тенев
  2.Петьо Пламенов Ценов
  3.Андрей Стоянов Андреев
  4.Борислава Георгиева Борисова
  5.Владимир Юриев Радков
  6.Стамен Иванов Ведричков
  7.Димитринка Костова Пенчева
  8.Христо Зарков Запрянов
  9.Росица Борисова Ламбова-Армянова
  10.Радка Георгиева Димитрова
  11.Ружа Филипова Андролова
  12.Велин Братанов Величков
  13.Станислав Димов Танев
  14.Галин Николаев Гьоков
  15.Мария Пенева Куманова-Япчеджикова
  16.Деан Динчев Костадинов
  17.Георги Петров Дачев
  18.Ивелина Павлова Стоянова
  19.Михаела Росено Енчева-Димитрова
  20.Станимир Колев Иванов
  21.Иванка Василева Тонева
  22.Кристиян Димов Николов
  23.Севдалин Христов Славов
  24.Мирослав Стоянов Стоянов
  25.Христен Росенов Чиликов
  26.Елеонора Любомирова Лозева

Кандидат за КМЕТ на Кметство:

с. Могила – Иванка Василева Тонева

Приоритети

1

Оптимизиране на административните услуги на общината чрез дигитализация на процеси за облекчаване на обслужването на граждани и фирми.

2

Изготвяне на платформа в социалните мрежи, чрез която да се извършва допитване до гражданите преди вземане на важни решения от Общинските съветници на „Има Такъв Народ“.

3

Общинският съвет във взаимодействие с Министерство на енергетиката да изготвят оптимални мерки за запазване работата на комплекс „Марица изток“ с фокус върху работещите в него.

4

Съдействие за изграждане на второ платно за движение и ремонт на съществуващото платно на Път 1-5 Летище Стара Загора – АМ „Тракия“. Проектиране и изграждане на втори подход на АМ „Тракия“ край село Сърнево.

5

Двойно увеличаване на еднократната финансова подкрепа за новородените деца в Община Стара Загора.

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Защото имаме политическата воля да върнем властта в ръцете на хората, като ги питаме с референдуми за важните неща, свързани с града и областта!

Община Братя Даскалови

Кандидати за общински съветници

 1. Георги Николаев Христов

Кандидат за КМЕТ на Кметство:

с.Гранит – Георги Николаев Христов

Община Гурково

Кандидати за общински съветници

 1. Пенчо Георгиев Пенчев

 2. Стойка Атанасова Банкова

 3. Иванка Михайлова Димитрова

 4. Биляна Цветанова Денчева

 5. Радостина Дойчева Трифонова

 6. Мартинка Стефанова Димитрова

 7. Стоян Георгиев Тодоров

Община Гълъбово

Кандидати за общински съветници

 1. Братана Красимирова Кънчева
 2. Тонка Георгиева Милкова
 3. Боян Илиев Щерев
 4. Зорница Пенчова Петрова
 5. Дамян Стоянов Кънчев
 6. Диян Георгиев Бекяров
 7. Тихомир Александров Милков

Община Казанлък

Кандидат кмет

Живка Михалева Железова

Кандидати за общински съветници

 1. Живка Михалева Железова
 2. Николай Русенов Колев
 3. Николай Христов Радев
 4. Недко Георгиев Недков
 5. Христомир Цветков Видолов
 6. Николай Иванов Неделчев
 7. Атанас Димитров Атанасов
 8. Любомира Михайлова Абдишева
 9. Дончо Антонов Пачев
 10. Антон Митков Загорчев
 11. Георги Николаев Григоров
 12. Бойко Иванов Тюлев

Кандидат за КМЕТ на Кметство:

гр.Крън – Недко Георгиев Недков

Община Мъглиж

Кандидати за общински съветници

 1. Христо Димитров Люртов
 2. Ивета Руменова Иванова
 3. Драган Георгиев Йовчев

Община Опан

Кандидат кмет

Георги Митков Димитров

Кандидати за общински съветници

 1. Георги Митков Димитров
 2. Пламен Иванов Пенчев 

Кандидат за КМЕТ на Кметство:

с.Пъстрен – Пламен Иванов Пенчев

Община Павел баня

Кандидати за общински съветници

 1. Савина Иванова Савова
 2. Цвятко Петков Растев
 3. Калоян Димитров Милков
 4. Венета Петрова Методиева – Авдику
 5. Валери Господинов Димитров
 6. Антоний Жоров Тодоров
 7. Ганчо Стефанов Станчев
 8. Рени Иванова Тодорова

Община Раднево

Кандидат кмет

Иван Андреев Андреев

Кандидати за общински съветници

 1. Иван Андреев Андреев
 2. Божидар Милчев Танев
 3. Явор Георгиев Георгиев
 4. Иван Тенев Иванов
 5. Мирослава Найденова Найденова
 6. Ивета Петьова Пейкова
 7. Даниел Василев Спасов
 8. Красимир Генчев Петков
 9. Кристиян Николаев Атанасов
 10. Елина Милчова Петкова

Община Чирпан

Кандидати за общински съветници

1.Нели Нейкова Цанева
2.Красимир Иванов Тодоров
3. Красимира Илиева Спасова
4. Миглена Иванова Христозова