Община Бургас

Кандидат кмет

Тодор Иванов

Инж. Тодор Иванов е на 45 години, роден в гр. Бургас в семейството на ландшафтен архитект и специалист по качеството. Завършил е средното си образование в ПМГ-Бургас. Има две магистратури – машинен инженер по специалността Транспортна техника и технологии и по специалността Индустриален мениджмънт в Немски факултет в Техническия университет София. Възпитаник е на двадесети юбилеен випуск на Българско училище за политика „Димитър Паница“. 17 години е бил последователно административен мениджър и управител на архитектурно дружество, а последно е заемал позицията на заместник-областен управител на Бургас от квотата на ИТН по време на четворната коалиция.

Кандидати за общински съветници

 1. Тодор Иванов
  2. Боян Хлебаров
  3. Стойко Андреев
  4. Христина Педикова-Генева
  5. Валери Крумов
  6. Живко Димов
  7. Драгомир Костадинов
  8. Димитър Русев
  9. Цветомир Вълков
  10. Красимир Стоянов
  11. Тодор Дойчев
  12. Златина Забирова
  13. Николай Русинов
  14. Добрин Кенов
  15. Милка Николова

Приоритети

1

Ще увеличим средствата по общинския фонд „Инвитро“ и ще въведем допълнително финансово стимулиране за раждане на дете при дългосрочна уседналост. Намаляването и застаряването на населението представлява огромно предизвикателство за пазарите на труда и икономиката като цяло.

2

Осигуряване на целогодишни самолетни линии до София и до няколко европейски държави с цел удължаване на туристическия сезон, обезпечаване на целогодишна заетост и развитие на местния бизнес.

3

Реконструкция и обновяване на всички тротоари и улични настилки, както и изграждане и модернизация на уличното осветление в кварталите и съставните селища.

4

Намаляване на такса битови отпадъци чрез въвеждане на иновативна система за разделно събиране. • Изграждане на малки квартални зали, паркове и спортни площадки за практикуване на масов спорт. Пълноценно използване на бургаските езера за практикуване на различни спортове.

5

• Приоритетно изграждане на инфраструктурата на новите индустриални зони с цел бързо привличане на нови компании за високи технологии, които да създадат устойчива заетост и достойно заплащане на труда. • Изграждане на втори подход към ж.к. Меден Рудник • Изграждане на южния обход на Бургас за извеждане на трафика към Южното Черноморие

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Защото имаме политическата воля да върнем властта в ръцете на хората, като ги питаме с референдуми за важните неща, свързани с града и областта!

Община Айтос

Кандидати за общински съветници

 1. Евгений Генчев
  2. Иванка Стоянова
  3. Ирин Аврамов
  4. Станимир Хаджиев
  5. Димчо Владимиров
  6. Димитър Димитров

Приоритети

1

Решаване на транспортните проблеми на града чрез изграждане на околовръстен път за извеждане на тежкотоварния трафик от града.

2

Създаване на индустриална зона с цел привличане на инвеститори и осигуряване на дълготрайна и високоплатена заетост​

3

Създаване на инкубатор за млади специалисти, които да отговорят на нуждата от квалифицирана работна ръка на бъдещите инвеститори в общината.

Община Карнобат

Кандидати за общински съветници

 1. Живко Илиев Канев
 2. Тома Енчев Николов
 3. Тодор Иванов Стоев
 4. Димитър Ангелов Димитров
 5. Георги Димитров Иванов
 6. Цветелина Христова Христова
 7. Милен Методиев Левендов
 8. Иван Василев Марков
 9. Димитър Методиев Пандиев
 10. Спас Маринов Марчев

Приоритети

1

● Изграждане на околовръстен път за преминаване на тежкотоварни автомобили. ● Обезопасяване на рискови участъци от града с концентрация на ПТП. ● Ремонт на междуселските пътища, находящи се на територията на общината.

2

● Облекчения за млади семейства и стимулиране на локалната демография. ● Изграждане на места и обособяване на зони за разходка на домашни любимци.

3

● Подобряване осветлението в общината – монтиране на соларно улично осветление. ● Изграждане на спортни площадки във всеки квартал.

4

● Обособяване на функциониращ спешен кабинет. ● Засилена работа на експертно ниво по изготвяне на проекти, за кандидатстване по европейски програми, за модернизиране на градската среда.

5

● Организиране на информационни и разяснителни кампании, както и провеждане на „ден на отворените врати“, преди обществено значими събития. ● Пряко допитване до жителите на общината, чрез провеждане на референдуми по обществено значими въпроси.

Община Приморско

Кандидат кмет

Венцислав Велков

Кандидати за общински съветници

 1. Венцислав Велков
  2. Владимир Димов
  3. Кирил Станков
  4. Мария Шомилова
  5. Петър Шиков
  6. Георги Стоянов

Кандидати за кметове на кметства

с. Писменово – Мария Шомилова

Приоритети

1

Превръщане на Приморско в бутиков курорт за привличане на платежоспособни туристи.

2

Създаване на по-благоприятна среда за задържане на младите хора, така че да могат да живеят и работят тук целогодишно

3

Предприемане на спешни мерки по отношение на спешната помощ в общината, така че да работи и да обслужва своевременно нуждаещите се

4

Изграждане на модерно пристанище

5

Създаване и подпомагане на спортни клубове по гребни спортове за деца и младежи

Община Созопол

Кандидат кмет

Георги Пинелов

Кандидати за общински съветници

 1. Георги Пинелов
  2. Желязко Иванов
  3. Росен Костов
  4. Янчо Георгиев
  5. Георги Георгиев
  6. Ренета Стоева

  7. Георги Ставрев
  8. Диана Ефтимова
  9. Марче Кирякова
  10. Елисавета Дренкарова
  11. Асен Велев
  12. Ивайло Янчев
  13. Димитър Янчев
  14. Николай Енчев
  15. Стефан Минчев
  16. Димитър Гайдарджиев
  17. Иван Пазвантов

Кандидати за кметове на кметства

гр. Черноморец – Ивайло Янчев
с. Равадиново – Иван Пазвантов
с. Атия – Михаела Стоянова
с. Росен – Павел Янчев
с. Габър – Димитър Гайдарджиев
с. Крушевец – Гинко Бушнаков
с. Индже войвода – Мария Георгиева

Община Сунгурларе

Кандидати за общински съветници

 1. Николай Драгнев
  2. Николай Терзиев
  3. Бедри Кавалджиев
  4. Атанас Божков
  5. Диляна Чанкова-Янева
  6. Живко Илиев
  7. Шабан Осман