Местни избори

Област Монтана

Община Лом

Кандидати за общински съветници

 1. Цветелин Цонев

  2. Стефан Стефанов

  3. Джулия Иванова

  4. Деница Цветанова

  5. Галя Костадинова

  6. Иван Иванов

Приоритети

1

Изграждане на нов гробищен парк и облагородяване на сегашния;  Настояване пред МРРБ за реална подмяна на довеждащия гравитачен водопровод от с. Добри дол;

2

Изграждане на интермодален транспортен терминал. Това ще доведе до възобновяване работата както на пристанището, така и на товарния жп транспорт. По този начин ще се създадат нови работни места и ще е стимул за бизнеса в града;  Изграждане на лаборатория за измерване чистотата на пчелния мед и подпомагане на пчеларите с проекти към МИГ – Лом;

3

Ранна превенция и навременна борба с комарите, съвместно с Румъния;  Строг контрол на разходваните средства и влаганите материали при ремонт и изграждане на пътища, сгради, паркове и всякаква инфраструктура с общински и европейски средства;

4

Редовно почистване и поддръжка на отводнителните шахти;  Развитие на ученическия спорт, чрез организиране на училищни състезания, наемане на треньори, създаване на ученически клубове, поддръжка и изграждане на спортни съоръжения, закупуване на необходимите спортни пособия и екипи;

5

Предоставяне на общинска стипендия на изявени ученици по различни предмети за участия в състезания и развитие на техните знания;  Лобиране пред МРРБ и АПИ за основен ремонт на входно-изходните артерии на града и изграждане на околовръстен път;  Разрешаване проблема с паркирането и придвижването на хората в неравностойно положение;

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Ако искате градът ни да има:

Редовна поддръжка на всички зелени площи – паркови, улични и
междублокови пространства;
 Редовно и качествено сметосъбиране, без това да води до по-голямо замърсяване, счупени съдове, огради и невъобразим шум;
 Реални глоби при вандализъм, замърсяване, нарушаване на
обществения ред;
 Редовна поддръжка на хоризонтална и вертикална улична
маркировка – пешеходни пътеки, инвалидни места, осева линия,
знаци, указателни табели, светофари;
 Изграждане паметник на Яна Язова;