Община Русе

Кандидат кмет

Анатоли Стефанов Станев

Анатоли Станев е юрист, адвокат. Бил е член на Софийската адвокатска колегия. Бил е директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. А последната една година представлява Има такъв народ като областен управител на област Русе. 

Кандидати за общински съветници

 1. Анатоли Стефанов Станев

 2. Татяна Агоп Нахабедян – Минчева

 3. Николай Василев Чанев

 4. Илиян Димитров Илиев

 5. Мартин Илиянов Илиев

 6. Силвия Георгиева Коева

 7. Анабел Свиленова Кръстева

 8. Велислав Стоянов Серафимов

 9. Ивелин Красимиров Машков

 10. Тихомир Любенов Колев

 11. Спас Стефанов Спасов

 12. Иво Сашев Савов

 13. Десислава Христофорова Григорова

 14. Цветомир Георгиев Пенев

 15. Тодор Георгиев Калоев

 16. Йорданка Петкова Великова

 17. Ваня Милославова Христова

 18. Детелина Тинкова Драганчева

 19. Георги Антонов Тончев

 20. Геновева Красимирова Дикова

 21. Ирина Петкова Влаева

Приоритети

1

Реално привличане на инвестиции в региона , които да увеличат капацитета на икономиката чрез познатите производства, развитие на високите технологии и обособяване на Русе като международен логистичен център. Това ще даде възможност за разкриване на нови работни места и действаща връзка между средното и висшето образование за покриване на актуалните потребности на бизнеса и администрацията.

2

Активна работа на Кмета и Общинския съвет с ангажираните държавни институции по екологичните проблеми на региона.

3

Надграждане на регионалните културни и туристически дейности чрез разнообразни проекти и платформи с цел опазване на паметниците на културата и търсене на нови възможности за разпознаването на Русе като център на Североизточния регион и външна граница на България.

4

Активно местно управление и съвместна работа с евентуална адекватна държавна власт за подобряване на свързаността на Община Русе с другите административни центрове в страната и чужбина. Това може да се реализира посредством изграждане на магистрала Русе – Велико Търново и втори мост над река Дунав в района на Русе – Гюргево.

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Защото обичаме града ни и ще направим всичко по силите си той да се развива!
А русенци сме предприемчиви хора. Не обичаме много да говорим, а предпочитаме да действаме. Празните думи нямат значение!

Значение имат решенията! А „Има такъв народ“ притежава политическата воля, за да станат реалност те!

Община Бяла

Кандидат кмет

Стойчо Валентинов Минков

Стойчо Минков на 34 години и е общински координатор на ИТН в гр. Бяла.
Той е управител на семеен бизнес и има дългогодишен опит в търговията в различни сфери, като химически стоки и резервни части за автомобили в България и чужбина.

Кандидати за общински съветници

 1. Стойчо Валентинов Минков

 2. Диян Ангелов Йорданов

 3. Владислав Петков Тюркеджиев

 4. Чавдар Иванов Ченов

 5. Евгения Стефанова Тошева

 6. Георги Петров Пелинков

Приоритети

1

Основният приоритет е качественото образование, което да се получава в град Бяла!

2

Да мотивираме младите хора да останат в града. Защото сериозен проблем на Бяла е обезлюдяването на града. Една от основните причини за това е, че в близките съседни градове (като Русе и Велико Търново) младежите и децата могат да получат по-добро образование, отколкото в град Бяла.

3

Затова трябва да се открият частно учебно заведение и частна детска градина и занималня, отговарящи на всички критерии за най-добрите и съвременни начини на обучение.

4

Откриване на първия в България частен колеж по Био-динамично земеделие, в който студентите ще идват в Бяла, за да се запознават с модерните методи на биологично земеделие. Изучаване на съвременни начини на отглеждане като хидропоника и аквапоника и др.

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Стойчо Минков и екипът му смятат, че образованието на децата ни в днешно време е приоритет и много родители биха инвестирали в качествено образование за детето си.
„Затова, ако стана кмет, аз ще направя всичко възможно град Бяла и жителите му да имат възможността да получават Качествено образование тук, в града!“.

Кандидатът за кмет на ИТН за град Бяла – Стойчо Минков обяви с пост в социалните мрежи и с публикация в БТА, че ако бъде избран за общински съветник, ще се откаже от месечното си възнаграждение и същото ще бъде пренасочено за социална кауза, която ще обяви на по-късен етап. 

 

Община Две могили

Кандидати за общински съветници

 1. Цанислав Маринов Симеонов

Община Иваново

Кандидати за общински съветници

местна коалиция

1.Николай Иванов Пенчев

Община Сливо поле

Кандидати за общински съветници

 1. Явор Радев Радев

 2. Любомир Владимиров Владимиров

 3. Соня Иванова Владова

Община Ценово

Кандидати за общински съветници

 1. Илиян Илиев Игнатов