Местни избори

Област Шумен

Община Шумен

Кандидати за общински съветници

 1. Мартин Василев Капралов
  2.Йордан Йотов
  3.Никола Николов  
  4.Александра Йорданова  
  5.Василена Симеонова 
  6.Нина Въчева 
  7.Иванка Станкова-Пирожок  

Кандидати за кметове на кметства

Василена Стефанова Симеонова – Кандидат за кмет на с. Панайот Волово – общ. Шумен

Приоритети

1

Подобряване на инфраструктурата в града, както и в другите населени места и общини.

2

Ремонт на детските площадки и на съоръженията, защото децата ни са най-важни.

3

Подмяна на уличното осветление.

4

Не на последно място е най-наболелия проблем в града – подмяна на водопроводната мрежа!!!

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Смятаме да водим позитивна и толерантна кампания. Екипът ни е от специалисти – всеки в своята област – и смятаме, че можем да променим града към по-добро, защото сегашното управление не работи, то води Шумен към дъното.
Ще работим за Шумен, защото сме честни, отговорни, работливи, имаме воля за промени, защото трябва да спрем мафията, която ни ограбва.

Проблемите на Шумен са видими, но не са непоправими. Ние от ИТН гарантираме, че с този екип от млади и амбициозни хора можем да се борим за един по-красив, по-добър, по-европейски Шумен. Защото оттука започва България!

Община Каспичан

Кандидат кмет

МАЯ НИКОЛОВА

Притежава висше юридическо образование.
Четири годишнен опит в общинска администрация.

Кандидати за общински съветници

1. Мая Николаева Николова
2. Ренета Андреева Ганчева
3. Даниела Василева Стефанова
4. Калинка Димитрова Димитрова – Маринова
5. Симона Севдалинова Стоянова
6. Альоша Альошев Траянов
7. Емилия Тодорова Пенкова
8. Тихомир Витков Ивайлов

Приоритети

1

Инфраструктура: – възстановяване и поддържане на уличната мрежа, към и в населените места на територията на цялата община, - основен ремонт и реконструкция на централната пешеходна зона, - модернизация и поддръжка на уличното осветление в населените места на общината -благоустрояване на междублокови пространства, градинки и тревни площи,

2

Социална сфера: – Предоставяне на еднократна финансова помощ при раждане или осиновяване на дете, - финансово подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, - обновяване на пенсионерските клубове на територията на община Каспичан, - достъпна среда за хората с увреждания, чрез преустройство във всяко населено място в община Каспичан;
Здравеопазване: – ще продължим качественото здравно обслужване в училищата и детските градини, - осигуряване на лекар в населените места от общината и подпомагане в неговата дейност

3

Младежки дейности и спорт: - възстановяване дейността на съществуващите младежки клубове и откриване на нови такива в останалите населени места в общината, - подкрепа и финансиране на младежките инициативи и организации в тяхната дейност, -използване на регионални и европейски програми за стартиране на работа, - организиране на стажове за младежи в общинска администрация, - подкрепа на дейността на спортните клубове и справедливо разпределение на средствата, - ремонт и реконструкция на на стадион „Локомотив“, град Каспичан, опазване на спортните бази в община Каспичан и създаването на такива във всяко населено място

4

Образование: – продължаване политиката за безплатен достъп на всяко дете до ясла и детска градина , както и възстановяване на млечна кухня - по-високо ниво на предучилищната подготовка във всички детски градини, чрез обновяване на учебната база, технологичното оборудване и дворните пространства, - подкрепа на талантливи ученици и колективи / отбори и формации/ чрез отпускане на стипендии и годишни награди,

5

Икономика, земеделие и туризъм: - привличане на нови инвеститори, чрез качествено административно обслужване, предоставяне на подходящи за инвестиции имоти и терени и изграждане на довеждаща инфраструктура, - подкрепа на местни земеделци и животновъди, чрез разпределение на земеделските земи от ОПФ съобразно нуждите им, - създаване на информационен туристически център и туристическа информационна брошура, показващи цялостното природно и културно наследство на общинския център и населените места в общината и съществуващите места за настаняване и развлечения,

Култура: - обогатяване на културния календар с нови събития и фестивали, като в същото време запазваме станалите вече традиционни за нашата община, -Каспичанските самодейци, творци, състави и НПО могат да разчитат на нашата подкрепа за реализиране на техните проекти в сферата на изкуството, -читалищата и местните колективи остават важна част от съхраняването на бита и традиционната култура за региона и ще продължим да ги развиваме, - предвиждаме основен ремонт на читалище „Пробуда – 1928“ гад Каспичан, за честванете на неговата сто годишнина, както и на всички читалища на територията на общината, - надграждане на отношенията между побратимените градове, с цел укрепване на общите ни исторически и културни връзки,

Община Нови пазар

Кандидати за общински съветници

1. Мая Николаева Николова
2. Виктория Атанасова Рачйева
3. Ивалина Петрова Атанасова
4. Деяна Добрева Димова
5. Ивелина Свиленова Петкова
6. Ралица Русанова Димитрова

Приоритети

1

По-добра инфраструктура

2

Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването.

3

Младежки дейности и спорт: възстановяване дейността на съществуващите младежки клубове и откриване на нови такива в останалите населени места в общината.

Община Смядово

Кандидати за общински съветници

1. Анатоли Иванов Лазаров
2. Димитрина Ангелова Георгиева
3. Йордан Мариянов Йорданов
4. Адриана Петрова Дянкова

Приоритети

1

Подобряване на пътната инфраструктура.

2

Водоснабдяване.

3

Подобряване на сметоизвозването.

4

Създаване на младежки центрове за спорт и забавления.

Община Велики Преслав

Кандидати за общински съветници

1. Николай Любенов Иванов
2. Недялко Любенов Недялков
3. Пенчо Вичев Пенев
4. Юлияна Димитрова Вичева
5. Злати Емилов Златков
6. Катя Стефанова Върбева

Приоритети

1

Привличане на инвестиции

2

Развитие на туризма в района

3

Подкрепа и по-добри условия за младите семейства

4

Здравно обслужване

Защо да гласувате за Има Такъв Народ?

Защото имаме политическата воля да върнем властта в ръцете на хората, като ги питаме с референдуми за важните неща, свързани с града, областта и страната!