Мика Зайкова

Икономически анализатор и финансов експерт

Образование

Минно-геоложки университет, специалност "Минен инженер"
Икономически Институт "Карл Маркс", специалност "Народностопанско планирне"
Следдипломна квалификация по организация на управлението

Опит

Решаващият
глас си ТИ