Мирослава Колева

Експерт в туризма с опит в сферата на дигиталния маркетинг и брандинг

Образoванието и годините работа в областта на туризма в САЩ са отлична предпоставка за Мирослава Колева да разгърне своите възможности и да приложи наученото и в България към днешна дата. Мирослава Колева е профилирана в сферата на дигиталния маркетинг и брандинг, притежава експертиза и в сферата на онлайн репутацията за бизнеси в областта на туризма.

Образование

Управление на хотелиерството и туризма Флоридски Интернационален Университет, Факултет по хотелиерство и управление на туризма, САЩ

Опит

Решаващият
глас си ТИ