Проф. Николай Радулов

Експерт по сигурност, преподавател по национална и международна сигурност, професор в НБУ, доктор на науките

Професионалната му дейност в МВР започва през 1981 г. в Първо РПУ - София и завършва през 1999 г. като секретар на МВР. Работил е като оперативен работник, аналитик, експерт по управление и ръководител. Заемал е редица отговорни държавни и корпоративни длъжности в сферата на сигурността. Преподавателската и научната му кариера се реализира в НБУ където започва като главен асистент в Центъра за изследване на рискове в сигурността, хабилитира се като доцент през 2011 г., а като професор през 2014 г. От 2014 до 2016 е Директор на програмния съвет към Департамент „Национална и международна сигурност“, а от 2016 е ръководител на департамента. Избиран е от студентите през 2013 г. за преподавател на годината на НБУ. Автор е на пет книги, както и на над 400 статии в професионални издания, доклади на български и международни конференции и над 400 научно-популярни статии в български печатни и електронни издания – вестници и списания: „Политика”, „Монитор”, „КЕШ”, „Дневник”, „Бизнес мегазин”, „Класа”, „Капитал”, „Сега”, „Труд”, „Сигурност“, „Аспекто“ и др.

Образование

• Академия на МВР: Специалист по Управление на обществения ред и сигурност
• Академия на Министерство на отбраната „Г. С. Раковски” Докторантура по управление, тема „Управленска култура“ – доктор по философия
• НБУ: докторантура по Национална сигурност, тема „Цифрови и технологични
•Tрансформации в сигурността“- доктор на науките
•Специализации в САЩ и Великобритания

Опит

Над 33 години опит в сектор сигурност