Паунита-Михайлова---правосъдие---има-такъв-народ

Паунита Петрова

Доктор по международно право и международни отношения

Паунита Петрова е доктор по Международно право и международни отношения и магистър по икономика на отбраната и сигурността. В периода 2006-2011г. е заемала последователно научен сътрудник и главен асистент в Института за държавата и правото при БАН. През 2011-2012г. е експерт в кабинета на Председателя на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. От 2013г. е главен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където води лекционния курс по международно публично право на студентите задочна форма на обучение и семинарни занятия по същата учебна дисциплина на студентите редовна форма на обучение. Член е на Българската асоциация по международно право и Българската асоциация по криминология. Адвокат е към Софийска адвокатска колегия от 2012г.. Арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж от 2013г.. Член е на редица органи на социалния диалог в България от 2012г. до днес и има богат практически опит в тази сфера.

Образование

•Доктор по международно право и международни отношения 2010г.
•Магистър по право (2004г.)
•Магистър по икономика на отбраната и сигурността (2004г.)
•Висше образование на образователно -Бакалавър по икономика на отбраната и сигурността (2002г.)

Опит

Над 15 години опит в областта на правните науки