Петър Петров

Експерт в управлението на предприятия в областта на текущия ремонт и поддръжка на пътната инфраструктура.

Завършил висшето си образование в САЩ , където е натрупал опит в областта на маркетинга , лидерството и предприемачетвото.В САЩ работи в редица международни корпорации, което му създава приоритет при работа в международна корпоративна среда. Участвал в управлението на компании отговорни за поддръжката- зимна и лятна , както и текущият ремонт на част от републиканската пътна мрежа на Република България.Управлявал, планирал, и администрирал инфраструктурни проекти свързани с ниското строителство и ремонта на пътища.

Образование

Опит

Решаващият
глас си ТИ