Пламен Абровски

Адвокат

За петте години работа в Постоянното представителство на Р България към Европейския съюз, Брюксел, Кралство Белгия получава много добро обучение и квалификация по отношение на Европейското законодателство в сектор „Земеделие”. Участието му в Съвета на министрите по земеделие и рибарство на ЕС както и в различните работни групи към Съвети и Комитети към ЕК развива компетенциите му по отношение на водене на преговори, комуникация с чуждестранни делегации и начините на вземане на решения.

Познава много добре законодателството в сектор „Земеделие” и в сферата на здравеопазването на животните, фитосанитарния контрол и безопасността на храните Има добри познания в Административното, Трудовото, Търговското и Гражданското право.

Образование

Магистър „Право”
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Опит

17 години юридически опит с експертиза в земеделското право, европейски процедури и политики

Други специалисти

Александър Рашев

Адвокат и магистър по право, Виена

Любомир Каримански

Съветник по дигитално банкиране и иновативни разплащания

Паунита Петрова

Доктор по международно право и международни отношения