Пламен Данаилов

Образование

Висше образование, УНСС, Финанси; Счетоводство и контрол

Опит

Над 20 г. опит на висши управленски длъжности в големи международни компании

Решаващият
глас си ТИ