Нашата Философия

България е свободна страна, но българските граждани не са свободни.

Политическата класа грубо и демонстративно пренебрегва желанията на хората, грижейки се единствено за своето облагодетелствуване и де факто взима властта на собствения си народ.

Член първи от Конституцията на Република България гласи: „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“. Това означава, че според Конституцията най-отгоре във властта стои българският народ!

Искаме да превърнем България в наистина свободна страна, в която обществото да взема решения, а политиците да ги изпълняват.