Радостин Василев

Магистър по право, СУ "Св. Климент Охридски"
Адвокат - Софийска Адвокатска Колегия

Адв. Радостин Василев има дългогодишен опит в областта на гражданското, облигационното, търговското, трудовото право и изпълнителното производство. През последните 13 години е един от малкото специалисти в България, които се занимават с международно спортно право. Адвокат Радостин Василев има десетки публикувани статии и специализирани коментари, свързани с правната регулация на спорта на национално и международно ниво и е консултирал и консултира голям брой спортисти, спортни федерации и спортни клубове. Към момента е управляващ партньор в адвокатско дружество „Радостин Василев“.

Образование

Магистър по право, СУ "Св. Климент Охридски", специализация "Правораздаване"

Опит

13 години юридически стаж в гражданското, облигационното, търговското, трудовото право и изпълнителното производство.