полк. Румен Попов

офицер от резерва

Професионалният ми опит е съсредоточен в областта на планиране и управление на военното дело, анализ на информация и изготвяне на информационни документи относно политическата, икономическата и военната обстановка в страните от региона на Балканите и Близкия изток, двустранните и многостранни отношения, представителствата на България в НАТО и ЕС и работа с българската диаспора в чужбина. Два пъти съм заемал длъжност директор на дирекция в Служба военно разузнаване, военен аташе в Турция /1996-2001/ и Иран /2004-2008/.

Образование

Завършил съм първия випуск на Образцова математическа гимнагия в Пловдив през 1974 г., ВНВУ В. Левски през 1978 г. и ВА Г.С. Раковски през 1990 г., както и специализирани курсове и обучения. Владея писмено и говоримо английски, турски и руски език.

Опит

Два пъти съм заемал длъжност директор на дирекция в Служба военно разузнаване, военен аташе в Турция /1996-2001/ и Иран /2004-2008/.

Решаващият
глас си ТИ