Доц. д-р Силви Кирилов, д.м.

Доктор на медицинските науки, доцент – уролог, хоноруван преподавател, Магистър по Икономика на здравеопазването със специалност „Здравен мениджмънт“

Доц. д-р Силви Кирилов, д.м. е специалист по урология. Професионалният му път започва в Окръжна болница „Д-р Стамен Илиев“, Монтана, като лекар – ординатор в ОАРИЛ, след което работи като асистент, старши асистент, главен асистент, главен административен асистент, доцент в Катедра по „Урология“ на Медицински университет София - УМБАЛ „Александровска“ като и до момента е хоноруван преподавател в същото висше училище. След 2002 г. е бил последователно на ръководни длъжности в УМБАЛ „Александровска“, като заместник – директор по лечебната дейност, прокурист и изпълнителен директор. От 2007 г. е изпълнителен директор на МБАЛ „Доверие“ София. През 2011 г. оглавява Изпълнителна агенция по трансплантациите, след което последователно е изпълнителен директор на „Здравноосигурителен фонд Европа” АД и изпълнителен директор на МБАЛ „Уни Хоспитал“ Панагюрище.

Образование

Висш медицински институт – София – 1974 г.
Специалност „Урология“ – 1981 г.
Специализирал в Москва и Гьотинген
Доктор на медицинските науки

Университета за национално и световно стопанство (УНСС)
Магистър по Икономика на здравеопазването, специалност „Здравен мениджмънт“

Опит

Повече от 46 години стаж в областта медицината с преподавателски, управленски и административен опит

Решаващият
глас си ТИ