Силвия Бакърджиева

Юрист с експертиза в политиките по климат и околна среда

Дипломат по околна среда и климат в Брюксел, повече от 4 години преговаря от името на България в Съвета на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент. Натрупва политически опит във воденето на преговори на всички нива и опознава отлично институционалната рамка на ЕС и процеса на вземане на решения. При Българското председателство на Съвета на ЕС е водещ преговорния екип по климата в Брюксел, председател и съпредседател на 27-те държави-членки в Работни групи „Околна среда“ и „Енергетика“ към Съвета на ЕС. В Европейската комисия работи активно по подготовката и прилагането на правото на ЕС и изготвяне на стратегически документи в областта на безопасността на храните и здравето, вкл. и в международен аспект. С богат юридически и експертен опит по въпросите на ЕС и националното право в областта на климат, околна среда и безопасност на храните.

Образование

Магистър по Право – Университет за национално и световно стопанство, София, България
Следдипломна квалификация „Право на Европейския съюз“, King`s College, Лондон, Обединено кралство

Опит

С повече от 12 години стаж в държавната администрация и работа с институциите на Европейския съюз и обучения в редица държави-членки на ЕС, САЩ и Южна Корея

Решаващият
глас си ТИ