Станислав Кънчев

Експерт по спорт и магистър по Национална сигурност и отбрана

Образование

Магистър „Национална сигурност и отбрана - „ Военна академия „Г.С.Раковски“ – София
Бакалавър „ Треньор по хокей на лед“ - Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
Бакалавър „Икономика на транспорта“ - Университет за национално и световно стопанство - София

Опит

Решаващият
глас си ТИ