Станислав Стоянов

Експерт по международни отношения, арабист.

Роден сьм в София. На 57 години. Женен. От 23 години живея и работя вьв Франция.

Образование

Мастер по международни отношения. сьс специализация Арабски страни и арабски и френски езици.
114 Английска Езикова Гимназия, София

Опит

Решаващият
глас си ТИ