Иван Хиновски-Енергетика-има такъв народ

Иван Хиновски

Главен експертен сътрудник по енергетика

Иван Хиновски е роден през 1947 година в с.Глава, област Плевенска. Той е машинен инженер със специалност ядрена енергетика. Има повече от 45 години стаж в енергетиката с опит в областите научни изследвания, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на енергийни обекти – АЕЦ, ВЕИ, топлофикационни централи, проекти в областта на енергийната ефективност, проект мениджмънт на енергийни инвестиционни проекти, анализ и развитие на енергийни политики, управление на кризисни преходи.

Владее 4 чужди езици: английски, италиански, френски и руски. Като експерт на МААЕ какъвто е и понастоящем е бил натоварен със специални мисии в Иран, Бразилия и Япония по теми от развитие на ядрената енергетика. Заемал е редица отговорни държавни и корпоративни длъжности: Член на Държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй“ -1993-1982 Заместник директор на Електронно-изчислителния център на „Енергопроект“ – 1994-1997 Изпълнителен директор на НЕК и член на Съвета на директорите 1997-1998 Директор “Ядрена енергетика“ в „Енергопроект“ – 1998-2002 Заместник директор на Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй“ - 2000-2002

Образование

Машинен инженер със специалност ядрена енергетика Специализации в Италия, САЩ, Канада, Франция, Япония и МААЕ (Виена).

Опит

Повече от 45 години стаж в енергетиката с опит в областите на научни изследвания

Други специалисти

Александър Рашев

Адвокат и магистър по право, Виена

Теодора Пенева

Енергииен експерт и главен Асистент БАН

Любомир Каримански

Консултант Асоциация на Банките в Люксембург

Паунита Михайлова

Гл. Асистент и д-р по право