ТЕЦ „София“ продължава работа тази зима благодарение на юрист (и общински съветник) от ИТН

ТЕЦ „София“ продължава работа тази зима благодарение на юрист (и общински съветник) от ИТН

Административен съд София-град (АССГ) ОТМЕНИ решение за спиране на работа на ТЕЦ „София“ и именно така предотврати екологична катастрофа в гр.София.

С набор от аргументи и доказателства юристът Димитър Данаилов (общински съветник от ИТН) и екипът му, успяха да се преборят в съда – тецът да не бъде спрян.

Съдът постанови своето решение на базата на приетите многобройни експертизи, които установиха, че разходите за постигане на изискваните от еколозите стойности на показателя (NOx), биха били неизмеримо по-големи от ползите.

Пред съда бе доказано, че спиране на работата на ТЕЦ „София“ би довела до екологична катастрофа в гр.София поради огромното увеличаване на отоплението с печки, като ще създаде и значителен риск от прекъсване на електроснабдяването, поради претоварване на електрическата мрежа.

Съдът възприе и аргументите, че „Топлофикация София“ не е значителен замърсител и използва в своята дейност екологично чисто гориво – природен газ.

***
РЕШЕНИЕТО ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЦ „СОФИЯ“ преди това беше потвърдено от министъра на ОСВ в частта му, с която на “Топлофикация София“ ЕАД беше отказано да бъде допусната дерогация по отношение на показателя NOx (който е трябвало да бъде 100mg/Nm3), НО БЕЗ ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ВСИЧКИ НЕГАТИВНИ СТРАНИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ, КОИТО СЪДЪТ УСТАНОВИ.

РЕШЕНИЕТО НА АССГ ЗА ОТМЯНА НА СПИРАНЕТО е от 28.12.2023г. по адм. дело № 8976/2021г.
С него се ОТМЕНЯ Решение № 43-НО-ИО-А1/2021г. от 22.07.2021г. на Изпълнителния директор на ИАОС (Изпълнителна агенция по околната среда), с което беше разпоредено спиране на работа на ТЕЦ „София“ до постигане на определени изисквания на показателя NOx.

Сподели: