Теодора-Пенева---енергетика---има-такъв-народ

Теодора Пенева

Експерт по енергийна бедност и социална политика

Теодора Пенева има над 17 години практичен и управленски опит в изследванията на пазари, отрасли и сектори, както и в разработката на стратегии за развитие на дейността на фирми в Китай и за развитие на публични услуги в България. От 2017 г. работи в системата на БАН, и придобива практически опит в стратегически изследвания на национално ниво, в разработката на държавни политики и национални секторни стратегии. Участва в екипа по проект „Изготвяне на национална стратегия в областта на енергетиката“ в частите за потребление, пазар на труда и международен пазар.

Има опит с управление на проекти, придобит в работата по социологически и секторни проучвания в Китай и самостоятелно ръководене на проекти в България. Също така притежава опит в методите на измерване на енергийната бедност и оценка на различни видове политики за намаляване на енергийната бедност, общата бедност, и политики за сектор социални услуги.

Образование

Икономика и управление по отрасли – енергетика, инфраструктура и публични услуги“ в СУ „Св. Климент Охридски“
„Управление на институциите за социална работа“ в СУ „Св. Климент Охридски“
„Международна икономика“ в Пекински университет

Опит

Други специалисти

Любомир Каримански

Съветник по дигитално банкиране и иновативни разплащания към Асоциацията на банките в Люксембург.

Александър Рашев

Магистър по право от Виенски университет Член на Софийска адвокатска колегия