Виктор Цонков

ИТ архитект

Виктор Цонков е консултант с 20 годишен практически стаж в сферата на информационните технологии. Специализира в интеграционна архитектура на предприятията; проектиране и свързване на глобални, разпределени и високо надеждни информационни системи. Живял е и работил във Великобритания, Германия, Беларус, САЩ и Холандия. Търси прагматични решения и добри резултати чрез креативно мислене, комуникативност и постоянство в работата си. Ангажиран с идеи и желание за успешни промени в България.

Образование

Магистър по Компютърни системи и технологии, Технически Университет, гр. Варна
Бакалавър по Информатика, гр. Варна
Допълнителни квалификации от Microsoft, Amazon, Solace, The Open Group, TIBCO, Dell

Опит

Архитектура и интеграция на иновативни проекти за различни бизнес отрасли:

Решаващият
глас си ТИ