Вътрешна сигурност и обществен ред

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Обезпечаване на реална и ефективна гражданска сигурност.

Присъствието на сектор „Сигурност“ в живота на българските граждани е по-скоро свързано със зрелищни рекламни акции, често в разрез със закона, а не с намаляване на престъпния натиск върху населението или с прекратяване на корупционното източване на държавата. Гражданите трябва да спрат да се страхуват за живота, децата и собствеността си!

2

Реална деполитизация и демутризация.

Ръководният състав в сектора е партийно обвързан или има общо минало с криминалния свят. Това го кара да има неясни и съмнителни приоритети и да взема решения не в полза на, а срещу гражданската сигурност. Колкото по-бързо се преодолее управленското статукво – толкова по-добре ще живее обикновеният човек.

3

Възстановяване и активно ползване на инструментариума за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления.

Лошото управление в сектора рефлектира върху възможностите да се използва, поддържа и развива инструментариума за противодействие на престъпността. Подготовката и умението, както и поддържането и ползването на съвременни антикриминални методики, трябва да се превърне в обичайна практика, обезпечаваща безопасното ежедневие на българите.

4

Превръщане на сектора в гарант на сигурността и законността.

Съществуването и организацията на МВР и службите за сигурност трябва да гарантират еднаквото прилагане на закона спрямо всички – от обикновения гражданин до държавните структури и прокуратурата. Средствата за държавна принуда и силово въздействие трябва да са монопол само в тези структури и да се прилагат безусловно единствено само в полза на хората. Девизът „Да защитавам и служа“ трябва да се превърне в реалност.

5

Реален граждански контрол върху обезпечаване на сигурността.

Прекратяване на съществуващата практика на затваряне в себе си на специалните служби и отказ от истинска отчетност за извършеното пред Народното събрание. Създаване на възможност Народното събрание и специалните комисии да бъдат информирани и да имат право да въздействат върху противоконституционни практики и опити за поставяне над закона.

Цялостно реформиране на правоохранителната система

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Преглед, корекция и оптимизиране на законодателството в сектор „Сигурност“.

Парламентарна дейност в съответните комисии, съчетана с реално обсъждане с граждански и експертни групи.

2 години

Модернизация и промяна на приоритетите за постигане на максимална ефективност.

Повишаване на управленските и експертни знания, навици и умения. Оптимизиране на инфраструктурата, щата, технологичното и научно развитие.

3 години

Конкурсно начало за всички ръководни и експертни длъжности. Изборност на началниците на РПУ на МВР.

Промяна на законите в сектора, подзаконовите актове и длъжностните характеристики.

2 години

Преглед на силите в сектора, реподбор и оптимизиране на ресурсите.

Създаване на строги критерии за подбор и график за работа с всеки служител. Вземане и реализация на кадрови решения.

1 година

Цифрови и технологични трансформации на сектора.

Използване на съвременни технологии и европейски стандарти в сигурността.

4 години

Решаващият
глас си ТИ